Πίνακες, Χειριστήρια, Αισθητήρες εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, Φαροσειρήνες, Τηλεφωνητές κλπ