Μεταλλικά ερμάρια, συναρμολογούμενα Probox, επιδαπέδια ερμάρια, ερμάρια τύπου Pilar, ειδικές κατασκευές κλπ.