Η κορυφαία εταιρία στην κατασκευή ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης