Υλικά Δομημένης Καλωδίωσης (CAT5E-6-6A), Οπτικές Ίνες & εξαρτήματα, Καμπίνες – Racks 19″ & Παρελκόμενα, Κατανεμητές – εξαρτήματα σύνδεσης IDC τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Προστατευτικά Υπέρτασης – Αντικεραυνικά και Τερματικά Υλικά Συνδρομητικού Τηλ. Δικτύου.