Ο κατάλογος των Ελληνικών Καλωδίων για καλώδια ισχύος, τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων